Leren op organisatieniveau

Gemeentelijke organisaties richten hun ambtelijke organisaties zo in, dat organisatiedoelen kunnen worden gehaald. Dat is gemakkelijk gezegd en het wordt vaak iets minder gemakkelijk gehaald. Om allerlei redenen. De politiek, die haar wensen heeft, burgers die iets willen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de organisatie zelf. Het is geen sinecure om doelen te halen.

Segment Inspireert kan organisaties ondersteunen met een aantal specifieke interventievormen, die allemaal als doel hebben medewerkers te verbinden en te betrekken bij dat wat de gemeentelijke organisatie wil.

Wij noemen dat onze large-scale-events. Vaktaal voor bijeenkomsten met grote groepen medewerkers, waar verbinden, betrekken en leren van elkaar centraal staan. Bijeenkomsten waar interactieve werkvormen centraal staan. Bijeenkomsten die worden geleid door een of meer facilitators. En bijeenkomsten die vaak eenmalig zijn en maximaal een dag duren.

Scenariotheater als voorbeeld

De doorontwikkeling van het Sociaal Domein of de invoering van de Omgevingswet vraagt veel van een ambtelijke organisatie. Hoe gaan de nieuwe lijnen en processen lopen? Welke werkverschuivingen treden op? Hoe gaat worden samengewerkt met (externe) partners? Hoe komen verantwoordelijkheden te liggen en waarom.

Een large-scale-event, altijd op maat gemaakt, gebruikt de input van de aanwezige medewerkers om scenario’s te schetsten, om te verwachten problemen alvast aan te pakken. Om ingeschatte gaten in werkprocessen te dichten. Zo experimenteer je met een grote groep collega’s, zo simuleer je alsof je in een nieuwe realiteit werkzaam bent en je bent na de bijeenkomst veel beter voorbereid op wat gaat komen. Sterker nog, samen maak je het proces!

Zelfsturingslab

Nieuw in ons aanbod is het zelfsturingslab. Dat is een experimentele setting, waarin met een aantal facilitators van ons en met een grote groep medewerkers zelfsturing in scene wordt gezet. Vanuit een veilige context wordt gekeken wat er gebeurt in de organisatie wanneer zelfsturing de norm zou zijn. Waar loop je tegenaan? Waar ligt je winst? Wat verdient nog meer aandacht? Wordt de klant er beter van? En jij en ik? En halen we zo ook ons doel? Etc. etc.

Deze manier van organisatieleren benut de kracht van alle medewerkers samen en creëert daarmee een betere borging van veranderingen.

Inspiratiedagen

Met onze kennis van en ervaring met creatieve en interactieve werkvormen zijn wij goed in staat om opdrachtgevers dagen of dagdelen aan te bieden, waarin een thema wordt uitgediept en van alle kanten wordt belicht. Doel: geïnspireerd raken door de mogelijkheden die het thema biedt. Inspiratiedagen zijn de dagen waarop je uit jouw stoel komt. Het zijn dagen waarin je beweegt, waarin jij de leiding hebt en waarin jij huiswaarts gaat met jouw hoofd vol nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Voorbeelden? Dagen over klantgerichtheid, organisatiecultuur, samenwerking tussen teams en afdelingen/sectoren etc. etc.

Facilitators

Een specifiek aanbod betreft onze facilitators. Deze zeer ervaren mannen en vrouwen leiden jou en jouw collega’s door een belangrijke strategische en/of managementdag.