Leren op teamniveau: het ontwikkellab

Samenwerking loont en alleen lukt het meestal niet. Teamwork, dat is waar het om gaat. Segment Inspireert heeft voor teams, die zich snel, doelmatig en op een dynamische wijze willen ontwikkelen het Ontwikkellab opgezet. Het Ontwikkellab is een nieuwe vorm van trainen, van leren met en van elkaar, waarbij het team uit een veelheid aan werk en leervormen haar eigen menu samenstelt.

Zo kan een team beslissen dat ze een hele dag wil werken met trainingsacteurs en dat er met games moet worden gewerkt. Wij vullen dat in. Een ander team wil een discussie over omgevingsbewustzijn en heeft behoefte aan een goede inhoudelijke facilitator. Segment Inspireert vult dat in. Een derde team wil haar plannen voorleggen aan een grote groep medewerkers en heeft een sterk interactieve werkvorm nodig. Segment Inspireert werkt dat uit. En een ander team wil ondersteuning bij haar proces van teamontwikkeling. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

In alle voorbeelden gaat het er om dat het team iets wil bereiken. Vaardigheden ontwikkelen. Reflectie op eigen doen en laten. Interacteren met collega’s. Groeien als team.

Wat het doel ook is, als het gaat om teamwork in de breedte is Segment Inspireert een betrouwbare en creatieve samenwerkingspartner. Met inzet van veel verschillende werkvormen, die komen uit de wereld van gaming, film en theater zijn we in staat jou een passende leerervaring aan te bieden.

Trainingsonderwerpen

Segment Inspireert biedt veel trainingen aan, die allemaal in overleg met de opdrachtgever op maat worden gemaakt. Om niet een al te lange lijst te presenteren hebben we trainingen gerubriceerd in groepen. Alle trainingen kennen zowel starttrainingen als verdiepingsmodules.

Let wel: veel onderwerpen komen uiteraard terug in het op maat gemaakte Ontwikkellab.

Hoe communiceren we?

Deze groep trainingen gaat vooral over de vaardigheid om helder en transparant te kunnen communiceren. Daar heb je allerlei vaardigheden voor nodig als luisteren, samenvatten en doorvragen. Je zou ook in staat moeten zijn collega’s bij een gesprek te betrekken, iets te kunnen met weerstand, iets te doen met feedback. De trainingen kennen meestal de inzet van ervaren trainingsacteurs. Vaak zijn communicatietrainingen samengestelde trainingen: “dit onderdeel wel, dat niet en dat graag wel”.

Mijn effectiviteit en ontwikkeling

Communicatie is een voorwaarde om effectief te kunnen zijn. Effectiviteit gaat over vragen als: realiseer ik mijn doel? En als dat niet lukt, waarom niet. Ben ik stressbestendig genoeg, heb ik voldoende persoonlijke kracht, heb ik ergens last van belemmerende gedachten en handelingen?

Ambities spelen een belangrijke rol. Initiatief ook. Eigen onafhankelijkheid? Durf? Discipline?

Ook thema’s als zelfmanagement, zelfsturing en leidinggeven zonder macht passen binnen het kader van persoonlijke effectiviteit.

Persoonlijke effectiviteit is nogal persoonlijk. De trainingen op maat kunnen daarom uit allerlei afzonderlijke bouwstenen bestaan. Regelmatig worden een aantal individuele coachingsgesprekken op wens van deelnemers verbonden aan trainingen rondom effectiviteit.

Leiding en zelfsturing

Alle organisaties proberen op de meest optimale manier medewerkers te leiden en te begeleiden. Bij de ene gemeente is dat (bijna) zelfsturend en bij een andere gemeente juist niet. Wat het gekozen model ook is, Segment Inspireert heeft veel leiderschapstrainingen ontwikkeld. Van trainingen contextueel leiderschap tot trainingen zelfsturing. Ook het leiden van teams, omgaan met mogelijkheden en weerstand vallen in deze groep. En het zal je niet verbazen: de link met communiceren en effectiviteit is evident.

Doelen, beheersing en monitoring

Doen is een, sturen op realisatie is twee. Hoe zorg je ervoor dat doelen helder zijn en geaccepteerd worden. Werkt iedereen vanuit dezelfde analyse eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat onze eigen en onze teamdoelen afgeleid zijn van de bredere doelstelling van de organisatie? Wat is ieders bijdrage daaraan, hoe zet het team zich daarvoor in. Hoe geef je medewerkers verantwoordelijkheid? Wat is zinvolle voortgangscontrole. Spreken we elkaar aan? Timemanagement?

Allemaal vraagstukken en te trainen onderwerpen die met name thuishoren in de groep “Doelen beheersing en oplossingen”

Gewenst en ongewenst gedrag

Al veel langer is er in onze samenleving veel aandacht voor gewenst en ongewenst gedrag. Niet voor niets hebben vele gemeenten gedragsprotocollen, uitgangspunten voor normaal communiceren, anti-agressie- en anti-discriminatiebepalingen en dergelijke. Onze ervaring leert dat met het ontwikkelen van goede protocollen alleen, een organisatie er niet is. Juist gerichte trainingen, waarin het doen centraal staat, zijn belangrijk om protocollen levend te maken. Segment Inspireert voert veel trainingen uit op het gebied van grenzen stellen, ongepast gedrag, aanspreken op, preventie van agressief gedrag en dergelijke. We werken daarin samen met erkende specialisten op hun vakgebied.

Leren van elkaar

Leren kun je bij uitstek van anderen, van collega’s, van externen waar je mee werkt. En zij weer van jou. Een aantal trainers van Segment Inspireert begeleidt intervisie van groepen medewerkers. Gericht en met een vaste methode worden vraagstukken, die op dat moment actueel zijn, samen opgelost via een 10 stappenplan. 

Organisatietrainingen

Onder de noemer organisatietrainingen vallen trainingen die een (deel van de) ambtelijke organisatie wil uitvoeren om een specifiek thema te trainen. Dat kan klantgerichtheid of hospitality zijn voor een KCC. Maar het kan evengoed een aantal workshops of trainingen zijn om de organisatie te kantelen richting een bepaalde organisatiecultuur. En traint om het daarbij passende gedrag verder te ontwikkelen. Er zijn talloze voorbeelden en ook hier geldt: met jou maken we er maatwerk van.