Team van de Toekomst

"De geldigheidsduur van een paspoort wordt verlengd, een verhuizing doorgeven kan via DigiD, de Omgevingswet komt er aan, de vergrijzing zet door"

 Wat betekent dit voor:

 • de omvang en samenstelling van het team?
 • processen en systemen?
 • kennis en competenties die nodig zijn?
 • samenwerking binnen de organisatie en in de regio?
 • aansturing en afstemming?
tvt1

De antwoorden op deze vragen verschillen per gemeente. Kies voor een traject op maat, met de instrumenten en ondersteuning waar jij behoefte aan hebt. En een tijdspad dat jou past.

Een vliegende start als krachtige versneller?
Kies dan voor de instrumentele aanpak van Segment

 • omgevingsscan
 • dienstverleningsscan
 • veranderscan
 • kennisscan
 • Top-teamtraining
 • Training Leidinggeven aan veranderprocessen

Belangstelling? We komen graag naar je toe. Een telefoontje is genoeg
Bel Femke Sleegers: 06 - 48 76 96 86

TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE INSTRUMENTEN

Omgeving & ontwikkelingen: met een omgevingsscan creëren we inzicht in de ontwikkelingen en in de impact ervan voor aard en omvang van de werkzaamheden. Een speelveldanalyse geeft inzicht in betrokkenen en belangen. Samen leveren ze input voor het veranderproces, de communicatie daarover en het creëren van draagvlak en betrokkenheid in de organisatie.

Dienstverlening: met een dienstverleningsscan vertalen we de ontwikkelingen en impact naar benodigde veranderingen in onder meer processen, systemen, structuren, sturing en samenwerkingsrelaties.

Veranderproces: de veranderscan geeft zicht op de realisatiekracht en de verandercultuur van de organisatie. Met de inzichten vanuit de scan, in combinatie met de andere scans, kan een passende veranderstrategie worden ingezet.

Leren en Ontwikkelen: grondig van buiten naar binnen kijken en werken is het meest succesvol vanuit een stabiele basis. Voor ons begint het Team van de Toekomsttraject dan ook met het in positie brengen van het Team. Daarvoor hebben we een drietal teamtrainingsdagen ontwikkeld: de Top- teamtraining.

Om te zorgen voor stevige startpositie van degenen die leidinggeven aan het veranderproces, hebben we de tweedaagse training Team van de Toekomst: leidinggeven aan het veranderproces ontwikkeld.

Aangezien het Team van de Toekomst een team is dat zich permanent blijft ontwikkelen, begint het traject niet alleen bij het team, maar komen we daar ook telkens weer terug. De keuzes in het veranderproces leiden ook tot het verhelderen van de ontwikkelbehoeften bij het team en de individuele medewerkers. Segment biedt diverse trainingsmodules aan die voorzien in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen het publieke domein, die kunnen worden ingezet in het Team van de Toekomsttraject. Ook combinaties en maatwerk zijn daarbij mogelijk.

Jullie team van de toekomst
In een intakegesprek kijken we welke specifieke vragen en uitdagingen er binnen jullie team spelen. Op basis hiervan bepalen we samen welke instrumenten en begeleiding gewenst zijn. En omdat wij ons heel goed realiseren dat dit heel lastig te plannen is als ‘de winkel’ altijd open is, kijken we ook met jullie hoe we het traject in tijdsinvestering en planning zo goed mogelijk op jullie kunnen aanpassen.


Graag meer informatie? Bel Femke Sleegers: 06 - 48 76 96 86
Ons team van adviseurs komt graag bij je langs

adv

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie: